Konsten att läsa tankar

Konsten att läsa tankar

Henrik Fexeus


Konsten att läsa tankar är en humoristisk, insiktsrik handbok om hur guy med psykologisk manipulation, sociala tekniker och förmåga att avläsa subtila ickeverbala signaler kan förstå andra människors tankar, känslor och verkliga åsikter. Boken innehåller såväl fantastiska demonstrationer som massor av praktiska exempel. Vem vill inte besitta dessa kunskaper?

Show sample text content

Download sample