Jordens smartaste ord: Språkliga gåtor och mänskligt tänk

Jordens smartaste ord: Språkliga gåtor och mänskligt tänk

Fredrik Lindström


Det finns ett ord som antagligen är det första i alla språks födelse, som har samma innebörd världen över och som fortfarande används på samma sätt. Fredrik Lindström ger oss förklaringen och bakgrunden until eventually denna gemensamma nämnare och tar oss därifrån vidare until sin syn på vår språkliga kreativitet, hur den gestaltar sig i takt med att vår uppfattning om det barnsliga kontra det vuxna förändras. Sedan ungdomskulturen skapades har språket blivit ett annat, lika stor betydelse har samhällets omvandling inneburit. Vi gör ständigt nya språkliga val beroende på vår omgivning och Lindström kan berätta om våra personnamns historia, vilka skällsord som återvänds och varför vi svär så mesigt i Sverige. males också mycket annat innehåller denna personliga och aktuella bok, som även den är kryddad med välfunna "ordspalter".

Show sample text content

Download sample